معرفی هـیـئـت الرضــا(علیه السلام)

هـیـئـت الرضــا(علیه السلام)

مداح : سید امیر حسینی

» سخنران : شیخ حسن کردمیهن
» آدرس : محرم ها مصلی بزرگ کرج و در ویژه برنامه ها در سوله های بزرگ کرج