کمبود مراکز تخصصی علوم انسانی و اسلامی در البرز

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای حوزه های علمیه البرزگفت: این استان نیازمند توسعه مراکز تخصصی علوم انسانی و اسلامی است.
یت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در نشست هم‌اندیشی مرکز تخصصی شیعه شناسی استان البرز که در محل حوزه علمیه امام صنماینده ولی فقیه و رئیس شورای حوزه های علمیه البرزگفت: این استان نیازمند توسعه مراکز تخصصی علوم انسانی و اسلامی است.
یت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در نشست هم‌اندیشی مرکز تخصصی شیعه شناسی استان البرز که در محل حوزه علمیه امام صادق (ع) کرج برگزار شد، افزود: حوزه باید با توجه بیشتر به زمینه‌هایی مانند همین مرکز تخصصی شیعه شناسی، نخبه پروری را در اولویت قرار دهد. وی ادامه داد: برای جذب بیشتر طلاب به فعالیت‌های تخصصی، باید بازار کار مناسب این تخصص‌ها ایجاد شود و در کنار این مرکز باید یک پژوهشگاه نیز باشد تا دانش آموختگان بتوانند در پژوهشگاه‌های مرتبط، فعالیت کرده و تولیداتی داشته باشند. استاد خارج فقه حوزه علمیه کرج یادآور شد: البرز دارای طلاب قوی و استعدادهای درخشانی در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی مانند فقه و کلام و یا فلسفه است که بسیاری از این‌ها، به علت نبود فضای پژوهشی مناسب در داخل استان، مجبور به عزیمت به تهران و قم شده‌اند. رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان البرز با بیان اینکه مرکز سطح چهار تفسیر در حوزه‌ی خواهران البرز در آستانه راه‌اندازی است، خاطرنشان ساخت: مقدمات تأسیس مرکز سطح 3 مهدویت نیز در دست پیگیری است، اما وجود یک یا دو مرکز تخصصی در استان کافی نیست و باید زمینه‌های مختلف علوم را موردتوجه قرارداد تا استعدادها در این مراکز شکوفا شوند. امام جمعه کرج تأکید کرد: با توجه به نیاز بالای جامعه ، تأسیس مرکز تخصصی مشاوره، ضمن تأمین نیاز داخلی حوزه، می‌تواند نیاز جامعه به این تخصص را نیز به‌صورت صحیح تأمین کند.ادق (ع) کرج برگزار شد، افزود: حوزه باید با توجه بیشتر به زمینه‌هایی مانند همین مرکز تخصصی شیعه شناسی، نخبه پروری را در اولویت قرار دهد. وی ادامه داد: برای جذب بیشتر طلاب به فعالیت‌های تخصصی، باید بازار کار مناسب این تخصص‌ها ایجاد شود و در کنار این مرکز باید یک پژوهشگاه نیز باشد تا دانش آموختگان بتوانند در پژوهشگاه‌های مرتبط، فعالیت کرده و تولیداتی داشته باشند. استاد خارج فقه حوزه علمیه کرج یادآور شد: البرز دارای طلاب قوی و استعدادهای درخشانی در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی مانند فقه و کلام و یا فلسفه است که بسیاری از این‌ها، به علت نبود فضای پژوهشی مناسب در داخل استان، مجبور به عزیمت به تهران و قم شده‌اند. رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان البرز با بیان اینکه مرکز سطح چهار تفسیر در حوزه‌ی خواهران البرز در آستانه راه‌اندازی است، خاطرنشان ساخت: مقدمات تأسیس مرکز سطح 3 مهدویت نیز در دست پیگیری است، اما وجود یک یا دو مرکز تخصصی در استان کافی نیست و باید زمینه‌های مختلف علوم را موردتوجه قرارداد تا استعدادها در این مراکز شکوفا شوند. امام جمعه کرج تأکید کرد: با توجه به نیاز بالای جامعه ، تأسیس مرکز تخصصی مشاوره، ضمن تأمین نیاز داخلی حوزه، می‌تواند نیاز جامعه به این تخصص را نیز به‌صورت صحیح تأمین کند.