میز خدمت توسط بسیج رسانه شهر گرمدره در نماز جمعه بمناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد

میز خدمت توسط بسیج رسانه شهر گرمدره در نماز جمعه بمناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد

در حاشیه برنامه نماز جمعه این هفته بمناسبت ایام دهه مبارک فجر میز خدمت توسط بسج رسانه شهر گرمدره برگزار شد نوشتن دلنوشته برای انقلاب -قاب عکس -ثبت نام خبرنگار افتخاری شهر و عضویت در بسیج رسانه از حاشیه برنامه های این هفته میز خدمت نماز جمعه بود .

گزارش تصویری