برگزاری همایش انتخاب رشته دانشگاهی

برگزاری همایش انتخاب رشته دانشگاهی
17 مرداد ماه در حسینیه حضرت قمر بنی هاشم (ع) شهر گرمدره به همت بسیج رسانه شهر گرمدره برگزار گردید .