پارلمان شهری کرج به مردم بدهکار است

رئیس کمیسیون شوراهای و امور داخلی کشور درمجلس شورای اسلامی گفت: پارلمان شهری کرج به خاطر تاخیر درانتخاب شهردار به مردم بدهکاراست.
محمد جواد کولیوند افزود: امروز باید ازفرصت ها برای خدمات به مردم استفاده کرد درحالی شورای کرج در یکسال گذشته فرصت سوزی کرده است. وی ادامه داد: لازم است اعضای شورای اسلامی شهر کرج هرچه سریعتر نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند چرا که تبعات منفی کم کاری آنها متوجه مردم خواهد شد. همچنین محمدعلی نجفی استاندار البرز در نشستی از اعضای شورای شهر کرج خواست با برگزاری جلسه فوری وضعیت شهر را مشخص کنند. حاجی رضا شاکرمی دادستان کرج نیز چند روز پیش به اعضای شورای شهر کرج هشدار داد که هر چه زودتر تکلیف شهر را مشخص کنند در غیر این صورت دستگاه قضا ورود خواهد کرد.
نشست های اعضای شورای شهر کرج به دلیل اختلاف بین اعضا در هفته جاری به تعطیلی کشیده شد. قرار بود در این نشست ها ضمن انتخاب هیات رئیسه ، شهردار جدید به وزارت کشور معرفی شود.