هرهیئت یک خبرنگار

هرهیئت یک خبرنگار
محمد منیعی  در نشست هیئت اندیشه‌ورز  کانون بسیج رسانه ، با بیان اینکه هیئت نماد کامل فضای مذهبی است اظهار داشت: حضور اصحاب رسانه در این محافل باعث رشد و تعالی عقیده آنها می شود.مسئول کانون بسیج رسانه شهر گرمدره، ماه محرم را یکی از مهم ترین مناسبتهای مذهبی در کشور خواند و گفت: کانون بسیج رسانه در دهه محرم در نظر دارد با طرح هر هیئت یک خبرنگار از تمامی مراسم های عزاداری شهر گزارش تصویری داشته باشد .مسئولین هیئات مذهبی با معرفی نفرات به کانون می توانند کارت خبرنگاری دریافت نمایند .
محمد منیعی مسئول بسیج رسانه شهر گرمدره ، گفت: بسیج رسانه با جامعه هدف 12 رکن از ارکان رسانه سعی و اهتمام ویژه ای در بحث جذب، سازماندهی و آموزش دارد.

وی با در نظر گرفتن مقوله آموزش خبر و خبرنویسی، مطرح کرد: رویکرد اصلی سازمان بسیج رسانه در شهر گرمدره در قالب آموزش است.

وی همچنین خاطر نشان کرد : بسیج رسانه در نظر دارد از آرشیو سالهای گذشته تمامی هیئات مذهبی سطح شهر برای تدوین مستند عاشورا استفاده نماید .
مسئول بسیج رسانه همچنین از طرح توزیع نشریه در شهر خبر داد و افزود شهروندان می توانند در طرح اشتراک اندیشه مردم ثبت نام کرده که قسمتی از فروش نشریه جهت کودکان سرطانی اتخاذ می گردد .
مسئول بسیج رسانه گرمدره در پایان خبر خوش دیگری هم به اصحاب رسانه گرمدره داد و آن اینکه این کانون نهایت تلاش خود را برای برگزاری  غبارروبی حرم مطهر امامزاده حیدر (ع) توسط اصحاب رسانه خواهد کرد.