اختتامیه مسابقات اسکیت شهر گرمدره

اختتامیه مسابقات اسکیت شهر گرمدره

گزارش تصویری