در متن این ابلاغ از سوی شهبازی آمده است: با استعانت از خداوند متعال به موجب این ابلاغ به سمت “معاون مدیرکل دفتر اتباع و امور مهاجرین خارجی” منصوب میشوید. امید است در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.